Etiquette begrafenis

Prachtig grafmonument met bijzonder glas

etiquette bij begrafenissen en crematies.

Bij een overlijden wordt vaak de vraag gesteld wat nu precies de etiquette is. Vroeger was dat duidelijker dan tegenwoordig. Nu gaat het veel meer om individuele wensen.

 • ls een direct familielid is overleden, dan regelt een naaste, of diegene die door de overledene is aangewezen, de begrafenis (crematie) met de begrafenisondernemer volgens de wensen van de betrokkene, al dan niet schriftelijk vastgelegd.

   

 • Het schriftelijk vastleggen van de wensen bespaart een hoop moeite. Sommigen zeggen dat het schriftelijk vastleggen gelijk staat als het regeren na de dood, maar niets is minder waar.

   

 • Allereerst worden de directe familieleden, die niet aanwezig zijn, telefonisch op de hoogte gebracht. Daarna de (dierbare) vrienden. Dezelfde dag krijgt u de enveloppen om reeds te gaan schrijven, want die moeten de volgende dag de deur uit, om de mensen de gelegenheid te geven op tijd op de begrafenis of crematie te zijn. Ook is er de mogelijkheid om uit te sluiten dat u iemand vergeet, wat in 99 van de 100 gevallen gebeurt door de emotie. Dit is op te lossen door aan de onderzijde van de rouwadvertentie de volgende tekst op te nemen: "zij die geen uitnodiging hebben ontvangen, dienen deze advertentie als zodanig te beschouwen".

   

 • Het sturen van bloemen is meestal aangegeven op de rouwkaart. Houdt u zich hier aan. Staat er niets, dan is het toegestaan om bloemen te sturen, al dan niet voorzien van een kaartje, lint of anoniem. Stuur deze altijd naar de plaats waar de overledene is opgebaard en niet naar het huisadres, vermits de overledene thuis is opgebaard. U kunt ook bloemen meenemen op deze op de dag zelf bij de kist leggen. Nooit erop, want deze plaats is altijd gereserveerd voor de familie.

   

 • Indien er geen kledingvoorschriften zijn medegedeeld, dan is het nog steeds respectvol om donkere kleding te dragen. Bent u uitgenodigd om mee te gaan in de stoet, is het verstandig om de familie te vragen wat de wensen of het tenue is.

   

 • Bij condoleance is de etiquette dat de familie in volgorde van belangrijkheid opgesteld staat en wel zo: Is de echtgenoot overleden, dan staat de echtgenote als eerste en dan de kinderen in volgorde van leeftijd.

   

 • Wees kort en bondig met uw woorden als u condoleert. Er zijn nog meer mensen die willen condoleren en driekwart van de tekst kan men niet onthouden. Uw aanwezigheid zegt vaak veel meer.

   

 • Vergeet niet dat een begrafenis geen receptie van een huwelijk is en gedraagt u zich een beetje ingetogen. De meeste van de ouderen onder ons zien elkaar alleen nog maar op begrafenissen en vergeten dan wel eens even dat het geen receptie is. Maak dan een afspraak om elkaar nadien te ontmoeten

   

 • Wees overigens niet te bescheiden als u in deze situatie het even niet weet. De begrafenisondernemer kan u altijd verder helpen.


Bovenstaande tekst is gebaseerd op een artikel van Willem Reimers TV presentator over de etiquette bij begrafenissen en crematies.