Grafmonument voor je vader

Hoe ontwerp je een grafmonument voor je vader?

Vrije vogel: ontwerp voor mijn vader's graf

Intiem en Persoonlijk grafmonumentje voor mijn vader gebaseerd op schetsen van de rouwkaart

Hoe maak je een passend grafmonument voor het graf van je vader? Zelfs als kunstenaar was het niet eenvoudig om iets passends te bedenken. Dat het voor je vader is geeft je al snel het gevoel dat het het allerbeste kunstwerk ooit moet worden. Maar hoe doe je dat in vredesnaam?

De pastoor die het dilemma wel doorhad zei heel wijs tegen me: "Jeroen het hoeft geen kunst met een grote K te worden"...

Uiteindelijk is het grafmonument voor mijn vader gebaseerd op een schets die ik voor de rouwkaart gemaakt had. Voor de rouwkaart waren aantal schetsen gemaakt van een vogel: symbool voor vrijheid en onafhankelijkheid die voor mijn vader als ondernemend mens zo dierbaar waren. Maar de vogel staat ook symbool voor het ontstijgen van het aardse en voor de verbinding tussen hemel en aarde. Het persoonlijke gedenkteken betekende veel voor mijn moeder.

In de voetplaat van gewoon ijzer is de naam van mijn vader gegraveerd, In de loop van de tijd zal deze door het roesten onleesbaar worden. Net zoals over 100 jaar niemand meer herinneringen aan ons heeft. We vervagen allemaal in de tijd.

Tips voor het ontwerpen van een grafmonument voor vader :

  • Begin met een ruim idee/concept
    bijv. bos/zee/lucht/vrijheid/beweging/liefde
  • pas dat meer gedetailleerd toe op de dierbare'
    bijv. bloemen/bomen/golven/vogel/cirkel/hart
  • werk dat uit tot een concreet iets